Turisme de Qualitat

COMPROMISOS I QUALITAT DELS SERVEIS DE L’OFICINA DE TURISME DE FONT-ROMEU

Qüestionari de satisfacció

En el marc de la instauració d’una nova taula de classificació per a les oficines de turisme de França pel Ministeri de Turisme, l’Oficina de Turisme de Font-Romeu és el primer establiment de Cerdanya-Capcir que ha estat classificat en la categoria 1 i es compromet a:

 • Posar a la teva disposició un espai acollidor, pràctic i accessible.
 • Facilitar tots els tràmits necessaris per a la bona organització de la teva estada donant-te una bona  benvinguda
 • Garantir una atenció personalitzada i donar consells clars,  comprendre i anticipar les expectatives de cadascun.
 • Oferir un espai d’espera recreatiu per als teus fills.
 • Informació gratuïta sobre tota l’oferta turística local.
 • Oferir una zona WIFI de lliure accés.
 • Mostrar i difondre (en francès, anglès i espanyol) en tots els seus suports els seus períodes i horaris d’obertura.
 • Estar obert més de 350 dies a l’any. Els dies de tancament excepcional  es produeixen fora dels períodes turístics i es comuniquen clarament en els diferents suports de l’Oficina de Turisme.
 • Difondre la seva informació turística a través de diferents suports impresos gratuïtament posats a disposició en el seu espai d’acolliment i entre els socioprofessionals de l’estació (mapes turístics,  guies turístiques …).
 • Garantir un servei d’acollida permanent dirigit per personal que practiqui almenys dues llengües estrangeres clarament identificades (insígnia).
 • Proposar tota l’oferta turística del territori i la informació pràctica del complex en dos idiomes estrangers (Espanyol i Anglès) i en 2 versions estacionals (Estiu i Hivern) a la seva  guia de benvinguda. El fullet general també està disponible en 3 idiomes estrangers (Español, Català, Inglés).
 • Respondre, a través del seu servei d’atenció en el menor temps possible, a totes les teves sol·licituds enviades a través de les xarxes socials, correus electrònics,  (resposta a les sol·licituds per correu electrònic en un termini de 24 hores).
 • Garantir l’actualització permanent de les informacions que difon. També garanteix la fiabilitat de tota la informació del seu perímetre turístic.
 • Donar-te accés a la seva pàgina web trilingüe (nova versió en construcció).
 • Mostrar fora de l’establiment els números de telèfon d’emergència, les obertures mensuals dels restaurants i allotjaments de l’estació.
 • Presentar tota l’oferta qualificada de la seva zona d’intervenció per a totes les clienteles.
 • Registrar, analitzar i tramitar tots els teus  suggeriments, observacions i reclamacions (i transmetre-les a tots els seus socis eventualment afectats).
 • Atendre els nostres clients, mesurar la seva satisfacció i millorar la qualitat dels nostres serveis i productes de manera contínua (a través de diferents enquestes i sondejos).
 • Aplicar un enfocament de qualitat,
 • Optimitzar la nostra comunicació interna i externa i promoure les ofertes turístiques dels nostres socis.
 • Permetre un accés ràpid a la seva web a través d’un SEU eficaç i posar a la teva disposició eines digitals (aplicació Font-Romeu, punt Wi-*fi, instal·lació en curs d’un terminal exterior interactiu).
 • Presentar informacions fiables i actualitzades diàriament (en particular sobre l’obertura i l’accessibilitat del domini esquiable) en la seva pàgina web: www.font-romeu.fr.
 • Oferir un servei d’informació turística que integri les noves tecnologies  i la comunicació (xarxes socials, telefonia mòbil, geolocalització, panells informatius)El nostre objectiu: La satisfacció dels nostres turistes sobretot!

Venez à Font-Romeu en train !